جانشین مدیر مسئول و سردبیر: سعید کرمی

دبیر تحریریه: ژاله بیطار


مدیر بخش بین‌الملل: نفیسه کرمی

مدیر داخلی و ارتباطات: فائزه کرمی

تحریریه: یوسف طوقانی، الهام اکبرزاده


تلفن: 88140072(021)

دورنگار: 88140073(021)


نشانی: هفت تیر، خیابان کریمخان، خردمند شمالی، پلاک 87، واحد 8