مدیر مسئول: فرامرز کرمی

سردبیر: سعید کرمی

دبیر تحریریه: مهسا نورهادی

مدیر بخش بین‌الملل: جمال شکری امیرآباری

مدیر داخلی و ارتباطات: سحر آریافرد

تحریریه: یوسف طوقانی، الهام اکبرزاده، ژاله بیطار، زهرا محمدطاهری، سارا دولت آبادی


تلفن: 88140072(021)

دورنگار: 88140073(021)


نشانی: هفت تیر، خیابان کریمخان، خردمند شمالی، پلاک 87، واحد 8