به نام خداوند علم و قلم

در سال‌های اخیر دستاوردهای گسترده پژوهشگران کشورمان، ظریفت‌های بسیاری را برای رسانه‌های علمی ایجاد کرده تا با تلاشی بیشتر و نگاهی دقیق تر، جایگاه علمی ایران عزیز را در سطح افکار عمومی داخلی و خارجی ارتقا دهد.

از این‌رو با توجه به ضروت انعکاس دستاوردهای علمی و فناوری به ویژه اطلاع‌رسانی نوآوری‌های پژوهشگران کشورمان، وظیفه خود دانستیم تا با راه‌اندازی "پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری" علاوه بر پوشش رویدادهای فناورانه کشور، تا حدامکان با زبانی ساده به بیان مفاهیم علمی و فناوری بپردازیم و امیدواریم این رسانه در راستای تحقق این مهم توفیق یابد.


مدیر مسئول: فرامرز کرمی
سردبیر:
سعید کرمی

دبیر تحریریه: نیما داورزنی

مدیر بخش بین‌الملل: جمال شکری امیرآبادی

تحریریه: یوسف طوقانی، الناز اکبرزاده، ژاله بیطار، سارا دولت آبادی، زهرا محمدطاهری