عادتش شده بود، هر جایی می رفت می دید یه پرچم یا حسین زدند دستش رو می گذاشت روی سینه میگفت:السلام علیک یا اباعبدالله. تا گفت:السلام عل