دو حافظه رم و رام چندین دهه است که در انواع رایانه‌ها وجود دارند، تا حدی که نمی توان تصور کرد این نوع حافظه‌ها روزی به تاریخ بپیوندند و دیگر مورد استفاده قرار نگیرند.