مجموعه‌ای از صدها دست نوشته از چهره‌های مطرح هنری، در پاریس زیر چکش حراج می‌رود.