گروهی از محققان در توکیو ۱۵ سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف کرده‌اند.