هفتادو یکمین دوره انجمن کارگردان‌های آمریکا اسامی نامزدهایش را اعلام کرد.