شورای شهر وست هالیوود خواستار حذف ستاره ترامپ از بلوار مشاهیر این شهر شد.