ناسا تصاویری از عملیات پرتاب موشک اطلس ۵ به مریخ را منتشر کرده است.