با امضای تفاهم نامه‌ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه علامه طباطبایی "پژوهشکده‌ی مدیریت و نوآوری" در این دانشگاه تشکیل می‌شود.

دکتر سید سپهر قاضی نوری، معاون سیاست گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دکتر حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی تفاهم‌نامه تشکیل پژوهشکده مدیریت و نوآوری را امضا کردند.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه تشکیل پژوهشکده مدیریت و نوآوری با حداقل سه گروه پژوهشی در حوزه‌های سیاست‌ها و قوانین مرتبط با نوآوری، مدیریت نوآوری در صنعت و مدیریت نوآوری در خدمات می‌باشد.

همچنین این پژوهشکده کانون پژوهش و تربیت نیروی انسانی محقق در عرصه های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مدیریت فناوری و نوآوری در بخش های مختلف صنعت و مدیریت نوآوری در بخش های خدماتی خواهد بود و از طریق پژوهش در مورد انواع نوآوری و نظام‌های توسعه نوآوری در سطوح  مختلف ملی، منطقه ای، بخشی و فناورانه، طراحی و پیشنهاد سیاست‌ها، قوانین و مقررات برای توسعه نوآوری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بخشی و توسعه راهبردهای توسعه نوآوری در بنگاه ها به رقابت پذیر شدن اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور کمک خواهد کرد.

از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های این پژوهشکده اجرای پروژه‌های پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی کاربردی، حمایت از تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی، نشست‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط در سطوح داخلی و بین المللی وتعامل با سازمان ها و اندیشکده‌های همتراز در سطوح ملی و بین المللی است.

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با امضای این تفاهم‌نامه بخشی از هزینه‌های پژوهشکده مدیریت و نوآوری را در راستای پیشبرد برنامه و فعالیت‌های این پژوهشکده به صورت ابلاغ اعتبار تامین خواهد کرد.

براساس این تفاهم‌نامه دانشگاه علامه طباطبایی متعهد به پیگیری جهت اخذ موافقت اصولی این پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تخصیص فضای مناسب و امکانات برای انجام طرح‌های پژوهشی و نیز تشکیل شورای پژوهشی پژوهشکده (با حضور نماینده معاونت) و تفویض اختیار تصویب طرح ها و پروژه های پژوهشی به این شورا و سایر اقدامات مربوطه است.


سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری