معاون تحقیقات و فناوری رئیس‌جمهور گفت: ما آمادگی داریم که کلیه خدمات مربوط به حقوق نخبگان را تا 3 سال نخست پرداخت کنیم.
سورنا ستاری صبح امروز در حاشیه نشستی که با اعضای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان داشت پیرامون برنامه پنجم توسعه و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان اجرای این برنامه اظهار کرد: برنامه ما در این مورد مشخص است و ما باید به این شرکت‌ها برای ایجاد و شکل‌گیری آن کمک کنیم.

 وی با بیان اینکه کمک‌ها نباید تنها به کمک‌های مالی خلاصه شود، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها نیاز به تجاری‌سازی دارد که این مسئله در بستر پارک‌های فناوری شکل می‌گیرد.

 معاون علمی تحقیقاتی رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز از موثرترین نهادها در این استان است که می‌تواند به سایر شهرک‌ها برای شکل‌گیری کمک کند، گفت: یکی از کمک‌های این شهرک می‌تواند در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان یک شرکت کارگزار شرکت‌های دانش‌بنیان را ارزیابی و تایید کند و امیدواریم که شرکت‌هایی که با سیستم شهرک کار می‌کنند بتوانند از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.  وی درباره آمار شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به اینکه ما در حال تجربه این مکانیزم هستیم و این مفاهیم در کشور ما جدید است، گفت: ترویج این مفاهیم در کشور ما کمی سخت است و امیدواریم به سرعت بتوانیم به 20 هزار شرکت برسیم. 

وی با بیان اینکه البته بسیاری از این شرکت‌ها وجود دارند اما باید با مکانیزم موجود ارزیابی شوند، عنوان کرد: کارگروه تعیین صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صورت هفتگی در این معاونت تشکیل شده و حتی کارگزاری‌ها نیز به تازگی شکل گرفته است.  وی با بیان اینکه اکنون حدود 60 شرکت تایید شده داریم بیان کرد: این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که تاییدیه خود را گرفته‌اند و به صندوق معرفی شده‌اند و همچنین این شرکت‌ها از دادن مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند. 

این مسئول ادامه داد: اکنون حدود یک هزار و 300 شرکت وجود دارد که ثبت‌نام کرده‌اند و در حال ارزیابی هستند.  ستاری در مورد تفاهم‌نامه‌ای که امروز قرار است با شهرک تحقیقاتی اصفهان امضا کند، گفت: امضای این تفاهم‌نامه‌ها کارهای نمادین است و حتی عدد این تفاهم‌نامه عدد بالایی نیست.  وی با بیان اینکه این 3 میلیارد تومان که در تفاهم‌نامه مدنظر قرار گرفته شده است تنها برای شروع کار است، افزود: امیدواریم سال آینده ده‌ها برابر این عدد میزانی باشد که شهرک‌ها در پروژه‌های خود استفاده می‌کنند. 

معاون تحقیقات و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه امیدواریم شهرک تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از جاذبه‌های نخبگان استان عمل کند، گفت: با وجود بیش از هزار نخبه در اصفهان آمادگی داریم که کلیه خدمات مربوط به حقوق این افراد را تا 3 سال نخست پرداخت کنیم و باید شهرک را به مکانی تبدیل کنیم که به این نخبگان سرویس دهد.
عاون تحقیقات و فناوری رئیس‌جمهور خبر داد
پرداخت حقوق نخبگان از سوی معاونت فناوری رئیس‌جمهور

معاون تحقیقات و فناوری رئیس‌جمهور گفت: ما آمادگی داریم که کلیه خدمات مربوط به حقوق نخبگان را تا 3 سال نخست پرداخت کنیم.

خبرگزاری فارس: پرداخت حقوق نخبگان از سوی معاونت فناوری رئیس‌جمهور

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سورنا ستاری صبح امروز در نشستی که با اعضای شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان داشت در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران پیرامون برنامه پنجم توسعه و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان اجرای این برنامه اظهار کرد: برنامه ما در این مورد مشخص است و ما باید به این شرکت‌ها برای ایجاد و شکل‌گیری آن کمک کنیم.

وی با بیان اینکه کمک‌ها نباید تنها به کمک‌های مالی خلاصه شود، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها نیاز به تجاری‌سازی دارد که این مسئله در بستر پارک‌های فناوری شکل می‌گیرد.

معاون علمی تحقیقاتی رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز از موثرترین نهادها در این استان است که می‌تواند به سایر شهرک‌ها برای شکل‌گیری کمک کند، گفت: یکی از کمک‌های این شهرک می‌تواند در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان یک شرکت کارگزار شرکت‌های دانش‌بنیان را ارزیابی و تایید کند و امیدواریم که شرکت‌هایی که با سیستم شهرک کار می‌کنند بتوانند از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

وی درباره آمار شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به اینکه ما در حال تجربه این مکانیزم هستیم و این مفاهیم در کشور ما جدید است، گفت: ترویج این مفاهیم در کشور ما کمی سخت است و امیدواریم به سرعت بتوانیم به 20 هزار شرکت برسیم.

وی با بیان اینکه البته بسیاری از این شرکت‌ها وجود دارند اما باید با مکانیزم موجود ارزیابی شوند، عنوان کرد: کارگروه تعیین صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صورت هفتگی در این معاونت تشکیل شده و حتی کارگزاری‌ها نیز به تازگی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه اکنون حدود 60 شرکت تایید شده داریم بیان کرد: این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که تاییدیه خود را گرفته‌اند و به صندوق معرفی شده‌اند و همچنین این شرکت‌ها از دادن مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.

این مسئول ادامه داد: اکنون حدود یک هزار و 300 شرکت وجود دارد که ثبت‌نام کرده‌اند و در حال ارزیابی هستند.

ستاری در مورد تفاهم‌نامه‌ای که امروز قرار است با شهرک تحقیقاتی اصفهان امضا کند، گفت: امضای این تفاهم‌نامه‌ها کارهای نمادین است و حتی عدد این تفاهم‌نامه عدد بالایی نیست.

وی با بیان اینکه این 3 میلیارد تومان که در تفاهم‌نامه مدنظر قرار گرفته شده است تنها برای شروع کار است، افزود: امیدواریم سال آینده ده‌ها برابر این عدد میزانی باشد که شهرک‌ها در پروژه‌های خود استفاده می‌کنند.

معاون تحقیقات و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه امیدواریم شهرک تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از جاذبه‌های نخبگان استان عمل کند، گفت: با وجود بیش از هزار نخبه در اصفهان آمادگی داریم که کلیه خدمات مربوط به حقوق این افراد را تا 3 سال نخست پرداخت کنیم و باید شهرک را به مکانی تبدیل کنیم که به این نخبگان سرویس دهد.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000226#sthash.U2SfrZOp.dpuf