محققان ایرانی با همکاری محققان استرالیا و بلژیک نانو کاوشگری برای تشخیص سلول‌های سرطانی پرستات تولید کردند.


به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی فناوری و نوآوری، اولین گام در کنترل و مقابله موثر با انواع مختلف سرطان، شناسایی زود هنگام بیماری مورد نظر است. با شناسایی بیماری در مراحل اولیه تا حدود بسیار بالایی می‌توان بیماری را کنترل و درمان کرد. لذا در طول دهه‌های گذشته تحقیقات وسیعی در راستای ارائه و توسعه روش‌های جدیدتر و با قابلیت بالاتر در جهت تشخیص زودتر و بهتر این بیماری صورت گرفته است که در این میان روش‌های تصویر‌برداری از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر روش‌های تشخیصی برخوردارند.

در حال حاظر با توسعه روش‌های مختلف تصویر‌برداری امکان تشخیص این بیماری تا حدود بسیار زیادی بهبود یافته که در این میان تصویربرداری MRI به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های در دسترس و توانا در تمایز میان بافت‌های نرم و با قابلیت تکرار‌پذیری نسبت به سایر شیوه‌های تصویربرداری شناخته می‌شود.

با وجود توانایی بالای این روش تصویر‌برداری، عدم اختصاصی بودن و حساسیت پایین تصویربرداری آن، سبب محدودیت کاربرد MRI در شناسایی مراحل اولیه بیماری شده است.

با توجه به مزیت‌ها و کاربردهای عمده MRI در مراحل مختلف درمان سرطان، توجه به روش‌های جدید تصویر‌برداری در راستای هدفمند سازی و افزایش حساسیت این شیوه تصویر‌برداری به ویژه توجه به تصویربرداری مولکولی تشدید مغناطیسی (MRMI) روز به روز بیشتر می‌شود.

در تحقیقات اخیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشگاه New South Wales استرالیا و دانشگاه مونز بلژیک اقدام به افزایش حساسیت و همچنین اختصاصی‌تر کردن تصویر‌برداری MRI جهت شناسایی اختصاصی سلول‌های سرطان پروستات کردند که در این راستا یک نانو ‌کاوشگر مغناطیسی طراحی و مورد آزمون قرار دادند.

جهت تصویربرداری مولکولی تشدید مغناطیسی و طراحی یک نانوکاوشگر تصویر‌برداری اختصاصی اولین گام شناسایی عامل هدف بر روی سلول‌های مورد نظر که اغلب همان آنتی‌ژن‌های سرطان در سطح سلولی هستند، بود. در این تحقیق آنتی ژن PSMA که یک آنتی ژن اختصاصی سرطان پروستات با بیان زیاد در سطح سلول‌های سرطانی و عدم بیان در سطح سلول‌های طبیعی پروستات است به عنوان یک عامل هدف ایده‌آل شناسایی و تعیین شد.

در ادامه آنتی‌بادی J591 با توجه به ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن به عنوان عامل هدفمند کننده انتخاب شد. اتصال آنتی بادی به نانوذره مغناطیسی آهن پوشش داده شد و پس از طی مراحل فعال کردن و آماده سازی ذرات با استفاده از یک اتصال دهنده اختصاصی بنام Sulfo-SMCC  انجام شد. در نهایت و پس از ساخت نانو کاوشگر به بررسی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و همچنین کارایی آن در کاربردهای برون تنی و درون تنی پرداخته شد.

پس از بررسی کارایی نانو کاوشگر ساخته شده به صورت برون تنی در مجاورت سلول‌ها در محیط آزمایشگاه و نیز شرایط درون تنی با القای تومور سرطانی در موش و تزریق نانو کاوشگر ساخته شده به صورت وریدی، مشخص شد که این نانو کاوشگر قابلیت بسیار بالایی در ردیابی و تشخیص این سلول‌ها در شرایط برون تنی دارد.

در حالت درون تنی نتایج همانند نتایج برون تنی چشمگیر و برجسته نبود. در حال حاضر نیز طرح تحقیقاتی جدید این گروه کار بر روی مشکلات و عوامل موثر بر کارایی این نوع نانو کاوشگرها است.

تشخیص زود هنگام سرطان پروستات که بعنوان رایج‌ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می‌شود و امکان درمان و کنترل این بیماری از مهم‌ترین نتایج این کار خواهد بود.

منبع: مهر