معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی از انعقاد موافقت نامه همکاری جهت حمایت از تجاری سازی طرح‌های دانش‌بنیان غیر دولتی، میان معاونت علمی و فناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اصفهان خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری-نحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری گفت: همزمان با بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موافقت نامه همکاری جهت حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های دانش‌بنیان غیر دولتی، میان این معاونت، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضاء رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی افزود: مبلغ این موافقت نامه 30 میلیارد ریال است که در سه مرحله با برنامه‌ریزی و مطابق با پیشرفت برنامه‌ها در اختیار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اصفهان قرار می‌گیرد.

دلیری ادامه داد: این موافقت نامه با هدف اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی اصفهان به شرکت‌های دانش بنیان، با تایید معاونت تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: همچنین در این موافقت نامه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان متعهد شده که طرح‌های شرکت های متقاضی دریافت تسهیلات را بررسی کرده و طرح‌های برگزیده را به معاونت تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی نماید؛ همچنین پیشرفت طرح‌های مصوب به منظور تایید پرداخت مراحل بعدی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را رصد کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

علیرضا دلیری در پایان گفت: این موافقت‌نامه در 7ماده تنظیم شده و تا پایان سال 1395هم دارای اعتبار است و به یاری خدا شرایط هر چه زودتر برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های دانش‌بنیانی نیز فراهم گردد.