دومین ملاقات حضوری دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر در محل ساختمان بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در این دیدار به مشکلات تحصیلی، علمی و آموزشی جذب و بکارگیری و چگونگی بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان 17 نفر از نخبگان و استعدادهای برتری که از استان های مختلف که از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام کرده بودند، رسیدگی شد.

در این دیدار دکتر حسینی معاون فرهنگی و امور نخبگان، پرویز کرمی مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و مسئول واحد ارتباطات مردمی و ملاقات‌ها دکتر یوسفی‌فر رئیس بنیاد نخبگان استان تهران، کاظمی مشاور و مدیر کل حوزه ریاست بنیاد حضور داشتند.

نخبگان و استعدادهای برتر که اکثرا از استان های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، مرکزی، خوزستان و قم حضور داشتند، در این دیدار مشکلات خود را در زمینه  احراز نخبگی و استفاده از امتیازات نخبگی، تسهیلات نظام وظیفه و دانش آموختگی برتر و بهره مندی از تسهیلات تجاری‌سازی بنیاد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با رئیس بنیاد ملی نخبگان در میان گذاشتند.

از نکات قابل توجه این دیدار، ارائه پیشنهاد و ساز و کارهای جدید از سوی نخبگان و استعدادهای برتر در جهت ارائه خدمات بهتر به خصوص تغییر نگاه به نخبگی و فرآیند انتخاب یک استعداد برتر و نخبه بود که مورد استقبال دکتر ستاری نیز قرار گرفت.

همچنین با توجه به راه اندازی کریدورهای تجاری سازی در پارک های علم و فناوری استان ها به خصوص پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حمایت مادی و تسهیلاتی شرکت های نخبگان و استعدادهای برتر دیدار کننده در این ملاقات، مورد تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور قرار گرفت.

در این دیدار دکتر ستاری دستور راه اندازی واحد ارتباط مردمی و ملاقات های بنیاد را به مسئولیت مشاور رئیس بنیاد با استقرار در ساختمان بنیاد نخبگان استان تهران صادر کرد.

گفتنی است، افراد متقاضی ملاقات حضوری می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام ملاقات حضوری با رئیس بنیاد ملی نخبگان در وبگاه بنیاد به آدرس www.bmn.irدرخواست خود را ارسال کرده و  بعد از تنظیم زمان مناسب برای ملاقات و اطلاع رسانی به آنان با دکتر ستاری به صورت ماهانه دیدار و از نزدیک مشکلات و نقطه نظران خود را ارائه کنند.