ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی فناورب نوآوری به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با رویکرد توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری، حمایت از ایده های برتر، ترویج ایده‎پردازی و ایده‎پروری برگزار می‌شود، بیش از 240 طرح از 17 استان مختلف کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نانو، انرژی‌های نو، ماشین آلات کشاورزی، فناوری اطلاعات، مکانیک، شیمی و مواد غذایی و محیط زیست پذیرفته شده است.

بر پایه این گزارش، بخش‌های نمایشگاه و مسابقه در مقاطع مختلف دانش آموزی، دانشجویی، آزاد، بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناور کشور است.

شایان ذکر است، این جشنواره همانند سال‌های گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار و در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.
به همت پارک علم و فناوری گیلان
ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با رویکرد توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری، حمایت از ایده های برتر، ترویج ایده‎پردازی و ایده‎پروری برگزار می‌شود، بیش از 240 طرح از 17 استان مختلف کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نانو، انرژی‌های نو، ماشین آلات کشاورزی، فناوری اطلاعات، مکانیک، شیمی و مواد غذایی و محیط زیست پذیرفته شده است.

بر پایه این گزارش، بخش‌های نمایشگاه و مسابقه در مقاطع مختلف دانش آموزی، دانشجویی، آزاد، بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناور کشور است.

شایان ذکر است، این جشنواره همانند سال‌های گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار و در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921205000104#sthash.ozQ5aVqp.dpuf
به همت پارک علم و فناوری گیلان
ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با رویکرد توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری، حمایت از ایده های برتر، ترویج ایده‎پردازی و ایده‎پروری برگزار می‌شود، بیش از 240 طرح از 17 استان مختلف کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نانو، انرژی‌های نو، ماشین آلات کشاورزی، فناوری اطلاعات، مکانیک، شیمی و مواد غذایی و محیط زیست پذیرفته شده است.

بر پایه این گزارش، بخش‌های نمایشگاه و مسابقه در مقاطع مختلف دانش آموزی، دانشجویی، آزاد، بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناور کشور است.

شایان ذکر است، این جشنواره همانند سال‌های گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار و در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921205000104#sthash.ozQ5aVqp.dpuf
به همت پارک علم و فناوری گیلان
ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با رویکرد توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری، حمایت از ایده های برتر، ترویج ایده‎پردازی و ایده‎پروری برگزار می‌شود، بیش از 240 طرح از 17 استان مختلف کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نانو، انرژی‌های نو، ماشین آلات کشاورزی، فناوری اطلاعات، مکانیک، شیمی و مواد غذایی و محیط زیست پذیرفته شده است.

بر پایه این گزارش، بخش‌های نمایشگاه و مسابقه در مقاطع مختلف دانش آموزی، دانشجویی، آزاد، بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناور کشور است.

شایان ذکر است، این جشنواره همانند سال‌های گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار و در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921205000104#sthash.ozQ5aVqp.dpuf
به همت پارک علم و فناوری گیلان
ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر برگزار می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر پارک علم و فناوری گیلان در مجموعه 6 هزار نفری شهدای رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره که با رویکرد توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری، حمایت از ایده های برتر، ترویج ایده‎پردازی و ایده‎پروری برگزار می‌شود، بیش از 240 طرح از 17 استان مختلف کشور در حوزه‌های مختلف از جمله نانو، انرژی‌های نو، ماشین آلات کشاورزی، فناوری اطلاعات، مکانیک، شیمی و مواد غذایی و محیط زیست پذیرفته شده است.

بر پایه این گزارش، بخش‌های نمایشگاه و مسابقه در مقاطع مختلف دانش آموزی، دانشجویی، آزاد، بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان و همچنین شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناور کشور است.

شایان ذکر است، این جشنواره همانند سال‌های گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار و در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921205000104#sthash.ozQ5aVqp.dpuf