محمد مهدی مظاهری؛ مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری نمایشگاه فنآوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را گامی عملی از سوی وزارت ارشاد دانست و گفت: امیدوارم در حوزه دیپلماسی فرهنگی نیز شاهد برنامه‌های مثبت این وزارتخانه باشیم.


به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، "محمد مهدی مظاهری" مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب گفت: امیدوارم در حوزه دیپلماسی فرهنگی نیز شاهد برنامه های مثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم و فعالیت برون سپاری امور و تصدی گری بخش خصوصی در نمایشگاه "فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال" می تواند سر لوحه  این وزارتخانه در زمینه اقتصاد فرهنگ باشد.

وی با اظهار امیدواری برای موفقیت های آینده برگزار کنندگان این دوره از نمایشگاه گفت: امید است در نمایشگاه بعدی شرکت کنندگان و آثار بیشتری را ببینیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت خود را از این رویداد ادامه دهد.

مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظم و انضباط در کنار شور و نشاط را یکی از ویژگی های نمایشگاه دانست و ابراز کرد: حضور قابل توجه جوانان و استقبال بی سابقه مردم  از امتیازات این رویداد است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر انطباق فن آوری ایران با علم دنیا ادامه داد: امیدوارم فعالیت هایی چون نمایشگاه "فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال" ما را در رسیدن به این هدف یاری کند.