معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان با بیان اینکه درصدد هستیم تا با استفاده از ژن انسانی در بدن حیوانات اعضای بدن انسان را تولید کنیم، گفت: تحقیقات در این زمینه آغاز شده است که در فاز اولیه تحقیقاتی قرار دارد ولی همراه آن ترمیم ضایعات استخوانی با استفاده از سلول‌های بنیادی آغاز شده که به دستاوردهای خوبی در این زمینه رسیده ایم.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری ونوآوری، دکتر عبدالحسین شاهوردی با تاکید بر اینکه سلول درمانی یکی از روش‌های درمانی به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این حوزه مهندسی بافت مطرح شده است به این معنا که بیش از یک سلول در فضای 3 بعدی سازه و یا ساختاری تشکیل و به محل مورد نظر برای ترمیم ضایعات منتقل می‌شود که این زمینه تحقیقاتی در کشور آغاز شده ا ست.

معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان ترمیم ضایعات استخوانی را از نمونه‌های این تحقیقات در کشور برشمرد و یادآور شد: راهکاری دیگری که برای درمان برخی بیماری‌ها مطرح شده این است که بتوان در بدن حیوان اعضای بدن انسان مانند کلیه را تولید کنند.

وی با اشاره به روش اجرای این روش، توضیح داد: در این روش حیوان به لحاظ ژنتیکی آماده سازی می‌شود به این معنا که ژنی که مسئول تولید بافت مورد نظر است در جنین حیوان خاموش می‌شود و در عین حال ژنی که مسئول تولید بافت انسانی است به جنین تزریق می‌شود.

شاهوردی اضافه کرد: در مراحل تکوین حیوان ژن انسانی مسئول تولید کلیه که در بدن حیوان روشن است فعال و اقدام به تولید اعضای بدن از ژن انسانی خواهد کرد به این ترتیب در مراحل تکوین مثلا "کلیه" در بدن این حیوان شکل می‌گیرد ولی از ژن انسانی که قبلا از یک انسان گرفته شده است.

وی تولید اعضای بدن انسان در بدن حیوان را از تحقیقات نوین پژوهشگران این پژوهشگاه دانست و افزود: این پروژه‌ای است که در سطح بین المللی در حال انجام است و از جمله تحقیقات نوینی است که در دستور کار محققان دنیا قرار گرفته است.

شاهوردی با تاکید بر اینکه این روش در برخی کشورها بر روی بعضی از حیوانات به صورت فاز اولیه تحقیقاتی انجام شده است، خاطر نشان کرد: محققان این پروژه مدعی هستند که به تجربیات خوبی دست یافته‌اند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه روبان با بیان اینکه این تحقیقات نیز از یک سال قبل در پژوهشگاه رویان آغاز شده است، یادآور شد: این تحقیقات در دستور کار قرار دارد و در فاز اولیه تحقیقاتی است و زمان نیاز دارد تا این پروژه به نتایج مطلوب برسد ولی حرکت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه همراه با این تحقیقات، مطالعه در زمینه مهندسی بافت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در این زمینه گام‌های موثری به ویژه در ترمیم ضایعات استخوانی برداشته شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان با ابراز امیدواری از اینکه بتوانند در ترمیم سایر ضایعات نیز با استفاده از روش مهندسی بافت به نتایج مطلوب برسند، اضافه کرد: در این مطالعات درصدد هستیم تا با استفاده از این روش دریچه قلبی را تولید کنیم.

وی یادآور شد: در این روش بافت مورد نظر را از فرد فوت شده و یا خود فرد به عنوان داربست دریافت و سلول‌های بنیادی خود فرد بر روی این داربست منتقل می‌شود تا دریچه قلبی از سلول‌های خود فرد تولید شود.

شاهوردی با بیان اینکه تولید دریچه قلب با این روش به عنوان عضوی از اعضای بدن فرد خواهد بود نه به عنوان یک عضو خارجی، ادامه داد: تحقیقات در این پژوهشگاه آغاز شده است و نیاز به تحقیقات بیشتر برای دست یافتن به نتایج مورد نظر نیاز دارد.

منبع: مهر