معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: توسعه پارک‌های علم و فناوری فن‌بازارهای و فرابورس از برنامه آینده معاونت علمی و فناوری است که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به این معاونت محول شده است.


به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، همایش ملی نقش و کارکردهای فن بازار در ایجاد توسعه بازار فناوری با حضور محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم گفت: ما برای تداوم پیشرفت‌های علمی کشور باید دستگاه‌های مختلف را وارد این مسیر کنیم.

وی افزود: هرچند بودجه خوبی به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته ولی همه دستگاه‌ها باید بخشی از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری« مدظله العالی» وظیفه سنگینی بر دوش شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری قرار داده شده است.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: نقشه جامع علمی کشور یکی از اسناد مهم و راهبردی کشور است و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرای این سند در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی در دست تدوین است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: توسعه پارک‌های علم و فناوری فن‌بازارهای و فرابورس از برنامه آینده معاونت علمی و فناوری است که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به این معاونت محول شده و این پارک‌ها در مسیر تجاری سازی علم و فناوری نقش غیرقابل انکاری دارند.