معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش فن‌بازارهای کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری در جلسه 45 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور روز سه شنبه – سیزدهم اسفندماه که به ریاست دکتر محمد رضا مخبر دزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، گزارشی از روند برگزاری همایش «فن‌بازارها» ارائه کرد.

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور در این گزارش گفت: هم‌اکنون در کشور 7 فن‌بازار به صورت رسمی مشغول به فعالیت هستند و این تعداد حتماً افزایش می‌باید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حاشیه همایش دیروز، قراردادهای مفیدی برای توسعه فن‌بازارها و تقویت این نهادها منعقد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: همه دستگاه‌ها از جمله شبکه بانکی آماده کمک به فن‌بازرها هستند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: معاونت علمی و فناوری طبق سیاست‌های مصوب نقشه جامع علمی کشور از فن‌بازارها حمایت می‌کند و بنابر این مدیریت و هماهنگی این موضوع بر عهده این معاونت است.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به هیچ حوزه‌ای در زمینه پژوهش نگاه‌ بخشی ندارد و ما از همکاری همه نهادها در این زمینه استقبال می‌کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پایان ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش بنیان و فرابورس در کنار فن‌بازارها تکمیل کننده چرخه ایده تا ثروت برای تحقیق اقتصاد دانش‌بنیان هستند.