مدیر کل هماهنگی مراکز علمی معاونت یکی از چالش های موجود در روند حمایت از شرکت های دانش بنیان را کمبود مراکز رشد و پارک های علم وفناوری عنوان کرد و گفت:‌ موضوع توسعه مراکز رشد و پارک ها در هدف‌گذاری های توسعه فناوری کشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی فناوری و نواوری به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر یارمحمد بای مدیر کل هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری در اولین همایش بین‌المللی تجاری سازی فناوری که امروز ( 18 اسفند) در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: در نظام جهانی اقتصاد، علم و دانش به مثابه قدرت و ثروت است؛ در این جهت تجاری‌سازی فناوری، عنصر اقتدار آفرین در روابط دولت ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تجاری سازی از رویکردهای اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  است، گفت: این معاونت حلقه تقارب سیاست ها و سیاستگذاری‌های فناورانه کشور است، در چنین فضایی کشور نیازمند گذار از مدل های خطی و پیوندی به مدل های یکپارچه و سیستمی فرایندهای تجاری سازی است.

مدیرکل هماهنگی مراکز علمی در ادامه بر جایگاه تجاری سازی و ظرفیت های موجود در اسناد بالادستی و نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد و به تشریح  موانع موجود در فرایند تجاری سازی از جمله، بافت و پیکره اقتصاد دولتی ، ناهماهنگی دستگاه‌های اثرگذار و  رقابت پذیری محدود اقتصادی پرداخت.

وی در پایان  با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، نیاز اصلی و اساسی کشور دسترسی به علوم و فنون فرا استراتژیک است؛ مهم ترین استراتژی های حمایتی لازم در خصوص توسعه تجاری سازی در کشور را تبیین نمود.