معاون توسعه فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اولین نشست تخصصی اساتید اقتصاد و توسعه فناوری با تاکید بر تعامل میان حوزه «علم»  و «فناوری»، گفت: هیچ پروژه ای بدون پیوست فرهنگی انجام نمی‌شود؛ بنابراین توسعه علوم انسانی برای توسعه کشور جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش پایگاه فناوری ونوآوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علی وطنی در این نشست که دیروز با حضور معاون علمی و فناوری ریس جمهور و جمعی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه « اقتصاد»  و « فناوری»  در محل معاونت برگزار شد، افزود: هرچند جدال لفظی میان علوم تجربی و انسانی در کشور باعث شده است که این دو جدا از یکدیگر کارکنند، اما ارزیابی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که همکاری این دو حوزه موجب شده که این کشورها به شاخص های توسعه دست یابند.

وی با بیان این که سخنان مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت های مردمی برای توسعه علم و فناوری تاکید دارد و متعاقب آن نیز بر این موضوع تاکید دارند که باید در این حوزه به یک  تقسیم کار ملی برسیم، افزود: در اسناد بالا دستی  نیز دستیابی به مقام اول علم و فناوری در منطقه غرب آسیا تاکید شده که این موضوع بار سنگینی را بر دوش محققان و مسئولان کشور می‌گذارد.

دکتر وطنی در راستای  استفاده از ظرفیت های مردمی، گفت: بخشی از این ظرفیت ها نخبگان، اساتید و دانشجویان کشور هستند و بخشی دیگر فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران و صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت می باشند و عده ای دیگر نیز آنهایی هستند که از کشور رفته اند و باید سعی شود به کشور ایران بازگردند یا اگر نمی توانند بازگردند از همانجا برای کشور موثر باشند و به طورکلی شرایط برای استفاده از فعالیت همه افراد فراهم شود.

معاون توسعه فناوری که برگزار کننده این نشست بود، یاد آورشد: در حال حاضر ما در بحث ذخائر نفت و گاز رتبه اول را دارا هستیم و بر این اساس باید در حوزه فناوری ها نیز به جایگاه شایسته دست یابیم و برای رفع این مشکلات ضرورت دارد تا یک اتاق فکر شکل گیرد و دبیرخانه دائمی آن در معاونت باشد تا ایده های موثر در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم، هرچند در میانه راه هستیم و به کمک اساتید حاضر در این نشست قدم های بعدی را برخواهیم داشت.