ویژه‌نامه علم و فناوری پیامبر اعظم(mustafaprize): باید در کنار انعکاس مطلوب رسانه‌ای پیشرفت‎های علمی به دیگر طرح ها و برنامه های کاربردی نظیر برگزاری جوایز علمی گوناگون در طول سال و شناسایی استعدادهای موجود توجه داشت و بنا را به تشکیل جامعه علمی مسلمانان نهاد،همانطور که از صدر اسلام رسولان و انبیاء خداوند اصل را بر تعامل و ترویج و ارتباط سازنده با همنوعان گذاشته اند و در اصل در پی ایجاد یک دانشگاه جهانی بوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از ویژه‌نامه علم و فناوری پیامبر اعظم(mustafaprize)T در هر دوره و عصری که کنکاش می کنیم رد پای کسب  و انتقال دانش،اختراع ،اکتشاف و هرگونه خلاقیت علمی در گوشه و کنار کره خاکی وجود داشته است که در رشد و توسعه حیات بشری بعنوان فاکتوری الزامی ظهور و بروز داشته و تاثیر گذار بوده است.

یکی از خواستگاههای اصلی این توانمندی ها و در واقع منبع و سرچشمه رشد علمی در زمینه های گوناگون زیست محیطی و پزشکی و ...جهان اسلام و اندیشمندانی بوده اند که حتی پس از سالیان متمادی و تغییر و تحول در مناسبات و نیازهای زندگی انسان و شیوه معیشت محیط پیرامون،هنوز هم اندیشه ها و منویات و راهبردهای علمی آنها که از مکتب ناب اسلام و الگوی راستین انبیاء الهی نشات گرفته،خارج از محدوده کشورهای اسلامی و حتی در کانون توجه مجامع غربی قرار گرفته است،تا جایی که حتی نگره پردازان کشورهای صنعتی و فراصنعتی را با داعیه آوانگاردیسم علمی به تامل و تعمق واداشته و آنان را وادار به بررسی و ترویج و الگوبرداری از استراتژی های علمی در سطوح گوناگون و تدریس در دانشگاههای خود  کرده است.

پس پر بیراه نیست اگر بگوییم که همین نفوذ عقلانی و علمی جهان اسلام و متفکران مسلمان حاکمیت توتالیتر کشورهای غربی را به هراس واداشته تا در برابر پیشرفت ها و حرکت پرشتاب شاگردان مکتب اسلام بایستند و با سنگ اندازی و استفاده از اهرم های فشار و تکیه بر منابع اقتصادی خود سعی در سیاه نمایی و تبلیغات سوء کنند تا خود بتوانند با زیاده خواهی و در مسیری یکجانبه و با اراده تمامیت خواهانه به اهداف قدرت طلبانه و منفعت اندیشانه سیاسی خود برسند.

هر چند که در روزگار کنونی و با فضای حاکم بر تعاملات بشری و ظهور فناوری های پیشرفته ارتباطی در جامعه باز اطلاعاتی ،فارغ از هرگونه تعصبات افراطی نمی توان از حقیقت و واقعیت نفوذ علوم و الگوهای اسلامی به هیچ وجه گذشت،اما برای گسترش و حفظ جایگاه و تداوم مسیر پیشرفت نیاز به اقداماتی است تا انشعابات چشمه های جوشان علوم اسلامی را بیشتر کرده و راه را برای ورود به گستره های وسیع تر و افکار توده های دیگر سرزمین ها باز کنیم.

با توجه به این نکته  باید اعتراف کرد که در حال حاضر مالکیت بنگاههای خبری بزرگ و لابی های رسانه ای پرنفوذ و آنتن های ماهواره ای فرستنده در اقصی نقاط جهان در حیطه امپریالیسم رسانه ای غرب قرار دارد که از هیچ تلاشی برای کاهش ترویج و در نهایت نابودی تاثیرات اندیشمندان و متفکران اسلامی فروگذار نمی کنند.رسانه هایی که از ظرفیت های نخبگان علمی دیگر کشورها استفاده کرده و با تدوین و برنامه ریزی مشخص اخبار پیشرفت های جهانی جامعه مسلمانان را در نقاط گوناگون دنیا یا وارونه جلوه می دهند و یا اینکه از ارزش آن می کاهند.

هر چند که باز هم باید تاکید کرد در راستای جنگ نرم این اقدامات طبیعی است و مادامی که اقدامی مقبول و متقابل در جهت عکس اهداف این رسانه ها انجام نپذیرد قافیه عاجز خواهد ماند.البته که ما در سالهای گذشته شاهد پیشرفت رسانه ای در همین زمینه ها هستیم و در بسیاری از مواقع توطئه سیاه نمایی کشورهای غربی را خنثی نموده ایم ،اما نباید به این اقدامات موردی بسنده کرد،بلکه باید در کنار انعکاس مطلوب رسانه ای به دیگر طرح ها و برنامه های کاربردی نظیر برگزاری جوایز علمی گوناگون در طول سال و شناسایی استعدادهای موجود توجه داشت و بنا را به تشکیل جامعه علمی مسلمانان نهاد،همانطور که از صدر اسلام رسولان و انبیاء خداوند اصل را بر تعامل و ترویج و ارتباط سازنده با همنوعان گذاشته اند و در اصل در پی ایجاد یک دانشگاه جهانی بوده اند تا در کنار اکتساب علم و اکتشاف رموز علمی عالم هستی انسان را در مسیر تکامل رهنمون شوند و پرچم علم و دانایی جهان اسلام را در سرزمین های دور و نزدیک برافرازند که بی شک با مروری بر سیر تاریخی حرکت این مسیر در آینده با عبور از موانع تنگ نظرانه و تکیه بر اراده برخواسته از ایمان و اعتقاد الهی این مهم به سرانجامی خوش خواهد رسید.