نقشه‌های زیبای جدید نشان می‌دهند تا چه میزان بشر به حمل و نقل دریایی متکی‌ است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، این نقشه‌ها مسیرهای دریایی فراوان در سراسر جهان را به نمایش می‌گذارند و نشان می‌دهند چه حجم بزرگی از کره زمین برای انتقال محموله‌ها به کار می‌روند؛ تخمین زده شده که 90 درصد کالای مورد استفاده انسان در نقطه‌ای در دریا حمل شده‌اند.

بن اشمیت، دانشیار تاریخ در دانشگاه نورس‌ایسترن، مجموعه‌ای از این نقشه‌ها را خلق کرده و داده‌های به کار رفته توسط وی از دهه‌ها اطلاعات «ستاد داده‌های جامع بین‌المللی جوی-اقیانوسی» سازمان جوی و اقیانوسی ملی آمریکا به دست آمده‌اند.

اشمیت معتقد است این داده‌ها برای خلق نقشه‌ها هنوز ناکامل هستند.

انتهای پیام

تغییرات مسیرهای کشتیرانی در طول زمان

مسیرهای کشتیرانی با استفاده از داده‌های دریافتی

مسیرهای کشتیرانی قرن نوزدهم

مسیرهای کشتیرانی از سال 1980 تا 1997