معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از ابلاغ شیوه نامه ارائه تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال 1393 بر اساس سیاست های تشویقی و رقابتی جدید و به منظور ارائه تسهیلات هدفمند پس از احراز شرایط و پویایی علمی و پژوهشی به نخبگان و استعدادهای برتر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر سید حسن حسینی در باره جزئیات تسهیلات ارائه شده به نخبگان و استعدادهای برتر در سال 1393 گفت: تسهیلات بسته کمک هزینه علمی و پژوهشی شامل کمک هزینه ماهیانه، کمک هزینه ارائه مقاله، اعتبار پژوهشی استادیاران جوان، پژوهانه، فرصت مطالعاتی، بورس دکتری و پسادکتری و جذب هیات علمی یکی از تسهیلات اعطایی به نخبگان واستعدادهای برتر در سال جاری است که به دانشجویان نمونه، برگزیدگان جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، شیخ بهایی، منوط به بررسی مدارک و مستندات لازم در شورای نخبگان و بعد از بررسی در شورا و تایید نهایی طبق آیین نامه های مربوطه تعلق می گیرد.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: نخبگان و استعدادهای برتر قرآنی، هنری و برگزیدگان جشنواره نوآوری و شکوفایی وهمچنین برگزیدگان مسابقات ملی مهارت نیز بر اساس معیارهای دانش آموختگان برتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و شورای نخبگان مسئولیت بررسی را بر عهده خواهد داشت.

دبیر جشنواره های نوآوری و شکوفایی سال 1393 با تاکید براینکه درصد مشارکت مؤثر علمی برای تمامی جشنواره ها از ابتدای سال 1393، از 30 درصد به 45 درصد  افزایش یافته است،خاطرنشان کرد: این موضوع در جهت ضرورت افزایش کیفیت طرح ها و ارائه تسهیلات هدفمند به متقاضیان است. همچنین از این پس حضور فرد در زمان ارزیابی تعیین درصد مشارکت  برای برگزیدگان در جشنواره نوآوری و شکوفایی الزامی است و فقط مخترعان سطح یک و دو مشمول آیین نامه جذب و نگهداری در دستگاه های اجرایی می‌شوند.

دبیر شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان در خصوص حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور گفت: بر اساس این شیوه نامه متقاضیان ایرانی خارج از کشور می‌توانند درخواست دریافت تسهیلات را به بنیاد ارائه دهند ولی اعطای این تسهیلات منوط به بازگشت به کشور (اقامت یا تحصیل و یا اشتغال در ایران) و احراز آن توسط بنیاد است.

وی افزود: همچنین دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور می‌توانند تقاضای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه را از طریق سامانه ثریا ارائه دهند و پس از بررسی و تصویب و مراجعت به کشور، از این تسهیلات بهره مند شوند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان در ادامه تاکید کرد: کلیه متقاضیان لازم است جهت دریافت تسهیلات در سامانه ثریا تشکیل پرونده داده و بعد از طی فرآیند بررسی پرونده امکان درخواست تسهیلات برای ایشان مقدور شود.

وی در پایان از  بازنگری در شیوه و آیین نامه اعطای تسهیلات نظام وظیفه در سال جدید خبرداد.