طی حکمی از سوی دکتر ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان دکتر منصوره عبدی به سمت رئیس دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان بنیاد ملی نخبگان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فناوری و نوآوری، متن حکم دکتر سورنا ستاری برای دکتر منصوره عبدی به شرح ذیل می باشد: "نظر به اهمیت برقراری ارتباط منسجم و مستقیم و تبادل نظر و مشورت گسترده بنیاد ملی نخبگان با صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور و استفاده از نظرات، پیشنهادها و مشارکت این سرمایه های ارزشمند ملی و پیگیری آن در قالب طرح ها و برنامه های ابتکاری و مؤثر و با توجه به مراتب دانش و تعهدی که از آن برخوردارید؛ سرکار عالی را به سمت رئیس دفتر ارتباط و هم اندیشی  با نخبگان منصوب می نمایم."

در ادامه این حکم آمده است: "شایسته است با بهره مندی از همکاری و مشارکت گسترده برجسته ترین متخصصان، صاحب نظران و اصحاب تجربه و تدبیر به انجام امور محوله همت گمارید. بدیهی است سایر واحدهای مختلف بنیاد ملی نخبگان نیز همکاری لازم را با سرکار عالی مبذول خواهند داشت."

بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر نقشینه و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی مسئولیت، کمال تشکر بعمل می آید."