معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر حمایت از طرح های پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان گفت: براساس شرایط مدنظر در آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان، هر دانشگاه امکان حمایت از هر واحد و شرکت دانش بنیان را تا 10 درصد میزان سرمایه گذاری خواهد داشت.

ابراهیم واشقانی گفت: از تشکیل شورای اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این شورا قرار است از پروژه های خوش آتیه حمایت کند.

وی با بیان اینکه آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب ریاست دانشگاه رسیده و ابلاغ شده است در مورد جزئیات این آیین نامه گفت: براساس شرایط مدنظر در این آیین نامه، هر دانشگاه امکان حمایت از هر واحد و شرکت دانش بنیان را تا 10 درصد میزان سرمایه گذاری خواهد داشت.

واشقانی با بیان اینکه طبیعت شرکتهای دانش بنیان خطرپذیر و ریسک پذیر است و براین اساس حمایت از این شرکتها الزام است گفت: این شرکتها باید مورد حمایت قرار گیرند تا با خیال راحت بتوانند به فعالیتهایشان ادامه دهند؛ در این راستا برای تخصیص اعتبار به هر شرکت دانش بنیان متناسب با وضعیت هر واحد و تقسیم کار تا سقف 10 درصد مشارکت صورت خواهد گرفت.

وی در مورد تخصیص اعتبار به شرکتهای دانش بنیان با بیان اینکه چند شرکت تقاضایشان را ارائه داده اند، گفت: شورای سیاستگذاری شرکتهای دانش بنیان در حال تشکیل است و احکام آن توسط ریاست دانشگاه در حال صدور است که بلافاصله پس از اولین جلسات، طرح تقاضاهای واصله در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سال 93 را سال کلید خوردن شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد برشمرد و گفت: اولویت حمایت از طرح های پژوهشی با طرح هایی است که برنامه کسب و کار مشخص و قابل توجیه داشته باشند؛ به این معنی که مطالعات مناسب روی آن صورت گرفته و امکان پذیری آن انجام شده باشد.

واشقانی با اشاره به اینکه زمینه های مورد علاقه دانشگاه آزاد در چهارچوب اولویتهای کلی کشور است گفت: فناوریهای نوین و برتر از اولویتهای ما است؛ بحث محیط زیست، انرژی های نو، مشکل مهندسی آب با توجه به شرایط منطقه ای کشور، مدیریت مصرف منابع آب و امنیت قضایی از جمله طرحهایی است که متناسب با بودجه تعریف شده دانشگاه تا 10 درصد مورد حمایت مالی و مشارکت قرار می گیرند و دراولویت دانشگاه هستند.


منبع: مهر