بر اساس تفاهم نامه مشترک بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان "بیمه تکمیلی سلامت نخبگان" و "بیمه بازنشستگی دوره تحصیلی" می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، دکتر سورنا ستاری، در تشریح جزئیات این دو خدمت جدید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان برای نخبگان و استعدادهای برتر گفت:‌ این بیمه مربوط به برگزیدگان نخبه و استعداد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان است که در آن بیمه تکمیلی کاملی به‌صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

دکتر ستاری تصریح کرد: بیمه تکمیلی سلامت شامل بیمه پایه و تکمیلی(خدمات بیمارستانی و کلینیک و پاراکیلینیکی ...) به شرط پویایی و احراز سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین نامه های بنیاد و با معرفی بنیاد از اردیبهشت ماه سال‌جاری با همکاری سازمان بیمه سلامت به نخبگان و استعدادهای برتر اعطا می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: شیوه نامه و نحوه ثبت نام افراد مشمول این بیمه بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: بیمه بازنشستگی دوره تحصیلی با هدف جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر داخل و خارج از کشور و به شرط احراز پویایی اجرا می شود و بر اساس شیوه نامه ای که توسط بنیاد ملی نخبگان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، دوره تحصیلی دانشگاهی با اعمال ضرایبی به عنوان سابقه بیمه برای نخبگان محاسبه خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلی و اشتغال به کار تمام وقت نخبگان و استعداده های برتر از دیگر شروط استفاده از این خدمت جدید بنیاد ملی نخبگان محسوب می شود.