دانشمندان آمریکایی برای نخستین بار موفق شدند سلولهای بنیادی جنینی را از سلول های بزرگسال به دست آوردند؛ پیشرفتی که می تواند به درمان بیماری های مرتبط با افزایش سن کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سلول های بنیادی جنینی به دست آمده از نظر ژنتیکی با اهدا کننده یکسان بود. این سلول های جنینی از ترکیب یک سلول پوستی بزرگسال با یک تخمک که مواد ژنتیکی اش تخلیه شده بود حاصل آمده است.

محققان امیدوارند سلول های بنیادی جنینی شبیه سازی شده که قادر به تبدیل شدن به هر نوع سلول دیگری در بدن را دارند بتوانند برای ترمیم یا جایگزینی عضوهای آسیب دیده ناشی از بیماری هایی مانند سرطان، بیماری قلبی و آلزایمر به کار گرفته شود.

این گروه از محققان به سرپرستی دکتر رابرت لانزا از شرکت فناوری سلولی پیشرفته در ماساچوست آمریکا سال گذشته نیز موفق شدند از سلول های پوستی نوزادان سلول های بنیادی جنینی تولید کنند.

اما گروه لانزا امسال از سلول های یک مرد 35 ساله و یک مرد 75 ساله برای تولید سلول های بنیادی جنین استفاده کرده است.

این محققان نتایج تحقیقات خود را در نشریه سلول منتشر کرده اند.

برای تولید بسیاری از انواع سلولها، برنامه ریزی دوباره سلول های بزرگسال بسیار دشوار است چرا که از وضعیت پرتوان سلول های بزرگسال نسبت به سلول های جنینی و نوزادی دست کم تا حدودی کاسته شده است.

با این حال بزرگسالان نسبت به کودکان نیاز بیشتری به درمان احیا کننده دارند و با استفاده از سلول های مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان می توان بیماری های مرتبط با افزایش سن را درمان کرد.

یک مزیت این راهبرد این است که از جنین های بارور برای دستیابی به سلول های بنیادی استفاده نمی کند؛ شیوه ای که مسایل اخلاقی متعددی را به خاطر نابودی جنین ایجاد می کند.