دبیر ستاد زیست فناوری از حضور 30 شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری، پزشکی و دارویی خبر داد و گفت: این شرکت ها به تدریج مراحل جهت دهی محققان به حوزه شرکت های دانش بنیان را فراهم می کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر مصطفی قانعی گفت: در حال حاضر از میان 30 شرکت ثبت نام کننده 20 شرکت تایید شده اند و 10 شرکت نیز در مرحله تکمیل مدارک هستند.

وی خاطرنشان کرد: اقبال محققان حوزه پزشکی، دارویی و زیست فناوری به تشکیل شرکت های دانش بنیان در این حوزه خوب بوده است اما بازهم انتظار می رود که این روند افزایش پیدا کند.

قانعی اظهار داشت: 33 شرکت دانش بنیان باید بر اساس سند زیست فناوری در حوزه پاستور تاسیس شود که انتظار می رود محققان بیشتری به این حوزه بپیوندند.