اولین دستگاه شبیه ساز خورشیدی توسط یک تیم ایرانی با هدف تامین انرژی ساخته شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، حمید هراتی زاده- دانشیار فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: دستگاه شبیه ساز خورشید دستگاهی است که برای اولین بار در ایران تولید می شود و با اندازه گیری پارامترهای خورشیدی، سلول های خورشیدی را در شرایط مختلف شبیه سازی می کند.

وی افزود: دستگاه شبیه سازی سلول خورشیدی، راندمان سلول های خورشیدی را با منحنی آی وی و پارامترهای دیگر را بررسی و اندازه گیری می کند.

هراتی زاده عنوان کرد: اگر بخواهیم سلول خورشیدی را در شرایط  طبیعی، زیر نورآفتاب اندازه گیری کنیم شرایط مختلف جوی، زاویه و شدت تابش نور خورشید در روز و در مقایسه دو سلول خورشیدی، مانع بدست آوردن پارامتر های دقیق می شود که با دستگاه شبیه ساز خورشید محیطی برای شبیه سازی سلول های خورشیدی در شرایط  مختلف با قابلیت ذخیره اطلاعات، فراهم می آید.

وی اظهار داشت: دستگاه شبیه ساز خورشیدی بیشتر در انرژی های نو، فرآیند فتوسنتز گیاهان و در آینده در خصوص کاهش مصرف برق به کار می رود.

این استاد فیزیک افزود: نمونه های خارجی دستگاه شبیه ساز خورشید در سه کشور خارجی دیده می شود ولی نمونه داخلی ندارد که در دستگاههای نمونه خارجی شبیه ساز خورشید، منابع نوری به صورت خاموش و روشن است و بدان معناست که چشمه نور خاموش و یا روشن است و همین دلیل بر عدم تولید طیف های نوری به صورت کامل است که ترتیب طول موج ها در طیف به درستی به دست نمی آید.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: با توجه به اینکه، یکی از معضلات کشور مسئله انرژی است و استفاده از انرژی خورشیدی یکی از راه حل هایی است که در آینده به کاهش مصرف انرژِی منجر می شود.

هراتی زاده در ادامه  توضیح ویژگیهای دستگاه شبیه ساز خورشیدی گفت: تنها دستگاه شبیه ساز خورشیدی است که سلول خورشیدی با کیفیت و راندمان بالا را درشرایط ثابت تولید می کند.

این دستگاه توسط یک تیم ایرانی پنج نفره در عرض یک سال زیر نظر پارک علم و فناوری استان سمنان تولید شده است که تولید این دستگاه صرفه جویی ارزی بالایی داشته است.