بعد از این که دادگاه اروپا رای داد که گوگل باید اطلاعات «تاریخ مصرف گذشته» در مورد افراد را در صورت تقاضای فرد مربوطه از دور خارج کند، این ‌شرکت برای کسانی‌که می‌خواهند فراموش شوند یک فرم آنلاین باز کرده است.
 
این حکم دادگاه اروپا در نتیجه شکایت یک اسپانیایی صادر شد که معتقد بود اطلاعات مربوط به بدهی‌های سابقش با وجود این که این بدهی‌های پرداخت شده اند هنوز در گوگل قابل دسترسی و برایش مشکل ایجاد می‌کند.

بعد از این حکم تعداد زیادی از افراد به گوگل مراجعه کردند تا برخی اطلاعات در موردشان از نتایج جستجوی گوگل خارج شود. حالا گوگل یک فرم آن لاین درست کرده و از این افراد می‌خواهد که مشخصات و لینک‌هایی که  از نظرشان قدیمی شده و باید از دور خارج شوند وارد کنند. همه کسانی که این تقاضانامه را پر می‌کنند باید کارت شناسایی عکس دار خود را نیز اسکن کنند و بفرستند تا از تقلب جلوگیری شود.

این اولین تلاش گوگل برای ایجاد یک مکانیسم «فراموشی» است و هنوز هم تاریخی برای از دور خارج کردن این داده‌ها متعهد نشده است.

یکی از نگرانی‌ها این است که افراد ناباب، از جمله دیکتاتورها و جانیان بخواهند سوابق خود را پاک کنند ولی گوگل می‌گوید «ما به هر تقاضا جداگانه رسیدگی می‌کنیم و می‌کوشیم توازن بین حق حفظ حریم خصوصی فرد با حق عموم برای دانستن حقیقت و پخش اطلاعات را رعایت کنیم. وقتی به تقاضای شما رسیدگی می‌کنیم نگاه می‌کنیم ببینم آیا این اطلاعات قدیمی در مورد شما اهمیت دانش عمومی را دارد یا نه  و این‌که موضوع  شامل کلاهبرداری‌های مالی، سهل انگاری حرفه ای، محکومیت جنایی یا اعمال مربوط به مقامات دولتی می‌شود یا نه.»