هنوز ۴۸ ساعت از زمانی که گوگل تقاضانامۀ فراموش شدن را آنلاین کرد نگذشته بود که این شرکت بیش از ۱۲۰۰۰ تقاضا دریافت کرد. سرعت دریافت این‌فرم‌ها تا بیست تقاضا در ثانیه بالا رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری، این فرم به شهروندان اروپا امکان می‌دهد از گوگل بخواهند سوابق «تاریخ مصرف گذشته»شان را از نتایج جستجوی گوگل حذف کند. بسیاری این اقدام را که نتیجۀ حکم دادگاه اروپاست بی‌ثمر می‌دانند. برخی هم معتقدند این نتایج فقط از گوگل در اروپا حذف خواهد شد و هنوز در مناطق دیگر قابل رویت است.

هر چند که گوگل از این مساله راضی نیست و یکی از رؤسایش در مصاحبه‌ای اظهار کرده که این اقدام ممکن است در نوآوری خدشه ایجاد کند و سایر کشورها را نیز به سانسور تشویق کند. اما این میزان تقاضا نشان می‌دهد که افراد بسیاری از این تصمیم استقبال کرده‌اند.