با رمزگشایی دی‌ان‌ای کشاورزان اولیه، معمای چگونگی گسترش روشهای کشاورزی در اروپا حل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کشاورزی تغییر مسیر قابل‌توجهی از شکار بود و چگونگی گسترش چنین رویکردی دهه‌ها ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

رمزگشایی دی‌ان‌ای نخستین مزرعه‌داران «خاور نزدیک» که حدود 10 هزار سال پیش زیسته‌اند، نشان می‌دهد مهاجرت عامل گسترش کشاورزی بوده است.

کارشناسان معتقدند تشابهات ژنتیکی بین دی‌ان‌ای اولین جوامع نوسنگی و دی‌ان‌ای نخستین کشاورزان کاتالانی و آلمانی نشان می‌دهد گروه‌های پیشگام با مهاجرت به سراسر اروپا شیوه‌های کشاورزی را در این قاره گسترش دادند.

دانشمندان نمونه‌های دی‌ان‌ای را بررسی کردند که قدمت آن‌ها به 8000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. این نمونه‌ها در محل ظهور اقدامات کشاورزی نوسنگی در بستر فرات میانه و دمشق در سوریه امروزی گرفته شدند.

«اوا فرناندز» از دانشگاه بارسلونا و یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: انقلاب نوسنگی به سرعت از این مناطق به اروپا توسعه یافت و در این قاره سیستم تولید مزرعه‌داری و دامپروری جایگزین اقتصاد شکارچی-جمع‌آوری‌کننده شد.

بیش از 50 سال است دانشمندان بر سر این موضوع که آیا دانش کشاورزی در نتیجه مهاجرت جمعیتی یا اقتباس فرهنگی حاصل شده، مناقشه دارند.

تصور می‌شود اقدامات کشاورزی در ناحیه‌ای در خاور نزدیک موسوم به «هلال حاصلخیز» و حدود 12 هزار سال پیش از میلاد پی‌ریزی شده است. این اقدامات منجر به تحول عمیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع انسانی درست در زمانی شد که این جوامع سر و سامان گرفتند و شروع به تاسیس نخستین شهرها کردند.

این مطالعه که در مجله PLOS Genetics منتشر شد، نخستین مطالعه‌ای است که اولین مزرعه‌داران خاور نزدیک و موجودی ژنتیکی نوسنگی اولیه را مدنظر قرار داده است.