معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان دو تفاهمنامه همکاری با مرکز خصوصی بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در راستای بسته حمایتی نخبگان و رفع نیازهای علمی کشور، امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای نیازهای علمی کشور و با هدف توانمندسازی نخبگان و استعدادهای برتر کشور دو تفاهمنامه همکاری میان دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان با پروفسور مجید سمیعی پزشک و دانشمند برجسته ایرانی و رئیس مرکز خصوصی بین المللی علوم اعصاب (INI) منعقد شد. 

براساس این گزارش، تفاهم نامه نخست درباره همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری و در راستای توسعه علوم و فناوری و براساس نیازهای علمی کشور، میان معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و INI به امضا رسیده است. 

در این تفاهم نامه، ضمن توانمندسازی نخبگان و استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در دوره های مشترک علوم اعصاب، علوم شناختی و...، انتقال فناوری در چارچوب شرکت های دانش بنیان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

از دیگر اهداف و برنامه های این تفاهم نامه، آموزش و تربیت نیروهای متخصص و نخبه در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود. همچنین توسعه زیرساخت های لازم برای حضور نخبگان و اساتید برجسته مقیم خارج کشور در داخل، در این تفاهمنامه مدنظر قرار گرفته است. 

بر این اساس، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و مرکز خصوصی بین‌المللی علوم اعصاب (INI) تشکیل خواهد شد تا ساز و کار همکاری این نهادها برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه تدوین شود. طبق این تفاهم نامه در صورت نیاز، نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در انجام این تفاهم نامه مداوم و مستمر خواهد بود. 

تفاهم نامه دوم

همچنین، تفاهم نامه همکاری دیگری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد علمی نخبگان و مرکز خصوصی بین‌المللی علوم اعصاب (INI) تحت مدیریت پروفسور مجید سمیعی به امضا رسید که براساس آن سالانه 12 متخصص رشته های علوم اعصاب، برای دوره های پسادکترا و فلوشیپ در ایران و آلمان انتخاب و تحت تربیت INI قرار خواهند گرفت. مدت اجرای این تفاهمنامه 5 سال خواهد بود و در نهایت 60 متخصص در گرایش های مختلف علوم اعصاب تحت حمایت این تفاهمنامه به جامعه علمی کشور خواهند پیوست.

هیاتی متشکل از کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و INI، پس از انجام مصاحبه با متخصصین داوطلب برای حضور در این دوره ها، افراد برتر را انتخاب خواهند کرد. این دوره ها به مدت سه سال (دو سال در کشور آلمان و یک سال در ایران) برگزار می شود.

لازم به ذکر است، از آنجا که این تفاهمنامه در راستای نیازهای علمی و پزشکی کشور منعقد شده است، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت های خود را پیش از انعقاد این تفاهم نامه در مورد ارائه تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز حوزه علوم اعصاب آغازکرده بود. 

طبق مفاد این توافقنامه، جایابی و حمایت کامل نخبگان در تمامی مراحل این دوره ها، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان صورت خواهد گرفت. همچنین شبکه ای متشکل از نخبگان ایرانی خارج و داخل کشور در این حوزه تشکیل خواهد شد تا علاوه بر توانمندسازی این نخبگان، نیازهای علمی کشور در حوزه علوم اعصاب نیز مرتفع شود.

براساس این گزارش، دو تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان با مرکز خصوصی بین المللی علوم اعصاب (INI) تحت مدیریت پروفسور مجید سمیعی پزشک و دانشمند برجسته ایرانی از امروز عملیاتی شده است و پس از تشکیل کارگروه های مشترک، اجرا خواهد شد.