قائم مقام رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری گفت: مرکز رشد زیست فناوری رازی که عمدتأ در حوزه واکسن و فرآورده های بیولوژیک فعالیت می‌کند، تأسیس شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر بهمن عابدی کیاسری گفت: مرکز رشد زیست فناوری رازی با اولویت توسعه فناوری واکسن و فرآورده های بیولوژیک در مؤسسه رازی تأسیس شده است.

وی افزود: زیرساخت های توسعه فناوری واکسن و فرآورده های بیولوژیک در حوزه های انسانی، دام، طیور و آبزیان در مرکز رشد زیست فناوری رازی وجود دارد و تأسیس این مرکز در نودمین سال تأسیس مؤسسه رازی چشم انداز روشنی را در توسعه فناوری واکسن در کشور ایجاد کرده است.

عابدی کیاسری گفت: مؤسسه رازی اکنون به دنبال رهبری صنعت واکسن در کشور بوده و به جای تمرکز بر تولید، توسعه فناوری تولید در بخش خصوصی را راهبری می‌کند.

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه اصلاح ساختار و توسعه علمی و فناوری افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه حمایت های مادی و معنوی جدی به عمل خواهد آمد.

وی اضافه کرد: بر اساس سیاست های دولت و به ویژه تأکید رییس جمهور، تمام سیاست گذاریها و برنامه ریزی ها بر این اصل استوار شده است که ما بتوانیم تا چهار سال آینده از لحاظ تأمین واکسن در کشور خودکفا باشیم.

عابدی کیاسری گفت:شرکت های دانش بنیان می توانند با ارائه طرح های خود و دریافت حمایت های لازم در مرکز رشد زیست فناوری رازی مستقر شوند.

وی تصریح کرد: حرکت های انجام شده در راستای رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان، توسعه اقتصاد دانش محور و خود کفائی در حوزه واکسن و فرآورده های بیولوژیک می باشد.