رئیس قطب ارولوژی کشور از عمل موفقیت آمیز عمل ترمیم تنگی لگنچه در 20 نوزاد به روش مینی لاپاروسکوپی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر ناصر سیم فروش با اعلام این خبر افزود: برای این کار برای اولین بار انجام شده و ترمیم تنگی لگنچه کلیه در نوزادان زیر یکسال به روش مینی لاپاروسکوپی انجام شده است. این عمل جراحی بر روی 20 نوزاد زیر یکسال در مرکز پزشکی لبافی نژاد (قطب ارولوژی کشور) با موفقیت انجام پذیرفت.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خاطرنشان کرد: در این روش منحصر به فرد که در خصوص ترمیم تنگی لگنچه نوزادان به کار برده شده است، از سوراخهای سه میلیمتری برای عمل لاپاروسکوپی ترمیم استفاده شد و نکته قابل توجه این است که پس از سه ماه از تاریخ عمل مذکور ، جای زخم عمل کاملا ترمیم شده و قابل تشخیص نیست.

وی افزود: با توجه به این که در این عمل از بزرگنمایی 8 برابری استفاده می شود ترمیم با دقت بیشتری انجام می پذیرد و نتیجه عمل در عکسهای بعد از عمل با موفقیت کامل همراه بوده است.

سیم فروش خاطرنشان کرد: نتایج موفقیت آمیز این عمل در تنها مجله ارولوژی اطفال بین المللی به عنوان اولین گزارش به چاپ رسیده است.