در بازی فرانسه و هندوراس برای نخستین بار از فن‌آوری خط دروازه استفاده شد که عبور توپ از خط دروازه و گل شدن آن را نشان می‌دهد.
 
به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری، در دیدار تیم ملی فرانسه و تیم ملی هندوراس، گل دوم فرانسه‌ به کمک تکنولوژی خط دروازه به دست آمد. این برای اولین بار بود که در تاریخ جام‌جهانی تکنولوژی خط دروازه به کار آمد و توپی را که از خط دروازه عبور کرده بود و دروازه‌بان هندوراس خیلی سریع بیرون کشیده بود، گل تشخیص داد. البته این گل به نام بنزما ثبت نشد.

در این بازی وقتی شوت محکم کریم بنزما بازیکن فرانسوی به تیرک دروازه برخورد کرد، توپ به سمت دیگر دروازه حرکت و پس از آن‌که دروازه بان هندوراس تلاش کرد توپ را بگیرد، توپ به سمت داخل منحرف شد و از خط دروازه عبور کرد.

در واقع با نبودن این فن‌آوری تشخیص گل بودن یا نشدن آن بسیار دشوار می‌شد و می‌توانست به موضوعی چالش برانگیز بدل شود. داور وقتی برای تشخیص موضوع دچار تردید شد پرسید تا با این فن‌آوری تکلیف روشن شود و پاسخ این بود که توپ وارد دروازه شده است.