عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: فعلاً درکارگروه قراری بر مسدودیت شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل نداریم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، یک مقام مسئول در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره آخرین وضعیت فیلتر " واتس آپ"، گفت: با توجه به نگرانی رئیس جمهور و مسائلی که پیش از این مطرح شده بود، در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که با حضور وزرا برگزار شد، درباره " واتس آپ" تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، یک بار دیگر رای گیری صورت گرفت و اعضا به این نتیجه رسیدند که فیلترینگ " واتس آپ " متوقف شود و این شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل از حالت مسدودیت خارج شد.

این مقام مسئول همچنین درباره تازه ترین تصمیمات کارگروه در خصوص وضعیت فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام، اظهار داشت: فیلتر این شبکه اجتماعی نیز فعلاً متوقف شده و در کل فعلاً قراری بر مسدودیت هیچ یک از شبکه های اجتماعی مبنی بر موبایل نداریم.