رئیس نمایشگاه فناوری‌های مدیریت شهری گفت: در این نمایشگاه قرارداد فروش خدمات بین شرکتهای ‌دانش بنیان و مجموعه مدیریت شهری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، علی فرهادی رئیس نمایشگاه فناوری های مدیریت شهری در اختتامیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه که به مدت 3 روز در محل نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران با رویکرد شهر پایدار و شهر آینده برگزار شد علاوه بر حضور 130 شرکت دانش بنیان، مبتکرین و مخترعین در این حوزه حضور داشتند.

وی یادآور شد:  این نمایشگاه با برنامه ریزی دو ماهه با مدل فناورانه صورت گرفته و متشکل از 24 غرفه، کارفرمایی و نهاد مدیریتی بوده و در حدود 300 نیاز تکنولوژی را در حوزه خدمات شهری ارائه کرده  است.

فرهادی عنوان کرد: در این نمایشگاه از پارک های علم و فناوری تهران، اصفهان، قزوین، یزد، سمنان و پارک فناوری پردیس حضور داشتند. 

وی اظهار داشت: 341 قرارداد فروش خدمات بین شرکت های دانش بنیان و مجموعه مدیریت شهری امضا شد که شرکت های دانش بنیان در قبال این قرارداد باید خدماتی را در حوزه مدیریت شهری ارائه دهند.

 رئیس نمایشگاه فناوری های مدیریت شهری گفت: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر دانش و توانمندی داخلی صورت می گیرد و ارتباط موثر شرکت ها با نهادهای مختلف می تواند در این زمینه موثر واقع شود چرا که نهادها با اعلام نیازشان به شرکت های دانش بنیان و در مقابل ، ارائه خدمات شرکت های دانش بنیان به نهادها در اقتصاد موثر است.