حمایت از مراحل اجرایی و نقشه راه کلی تولید و آزمایش نهایی و پرواز هواپیما با سوخت زیستی در دستور کار ستاد توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صنایع هوایی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معرفی و پیگیری تولید، آزمایش و بهره برداری از طرح سوخت زیستی بیوجت (تولید شده از بیو اتانول) در دستور کار ستاد توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صنایع هوایی قرار گرفت.


از آنجا که تولید و استفاده از سوخت زیستی تا سال 2017 یکی از ضرورت های صنعت هوایی در دنیا خواهد بود، طبق استانداردهای سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) در صورت عدول از این استاندارد، جریمه هایی بر ایرلاین ها مترتب خواهد شد. 


در این راستا جلسه ای با حضور دکتر منوچهر منطقی (دبیر ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیر عامل سازمان صنایع هوایی)، دکتر طهوری (مدیر کل توسعه همکاری های صنعتی و تحقیقاتی)، مهندس حبیبی (معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری) ، مهندس شفیعی (مدیر عامل شرکت سریر خورشید اصفهان و سازنده سوخت زیستی)، دکتر ایزدی (مدیر عامل شرکت صها) و همچنین گروهی از مدیران و کارشناسان، برگزار شد. بررسی روند تولید سوخت های زیستی در دنیا و ضرورت های تولید این نوع از سوخت و همچنین نتایج آزمایش سوخت تولیدشده آزمایشی و جریان های فعال تولیدی در این حوزه، در سطح کشور ودر منطقه از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.


در پایان این جلسه مقرر شد مراحل اجرایی و نقشه راه کلی تولید و آزمایش نهایی و پرواز هواپیما با سوخت زیستی تنظیم شده و ضمن حمایت سازمان هواپیمایی کشوری، زمینه حمایت ستاد توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز فراهم شود.