پژوهش جدید دانشمندان نشان داد در 35 سالگی انسانها بیشتر به عشق اعتقاد پیدا می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محققان آمریکایی بر این باورند که انسانها در دهه 30 سالگی زندگی خود بیشتر از افراد جوانتر به عشق در نگاه اول اعتقاد دارند.

محققان در این پژوهش از نمونه‌های شرکت‌کننده، در مورد عاشق شدن در یک نگاه سوال کردند و نتایج پژوهش نشان داد که مردان و زنان 35 تا 44 ساله بیشتر به این امر معتقد هستند.

این گروه از افراد بیشتر از مردان و زنان 18 تا 24 ساله به این مفهوم ایمان دارند.

به گفته محققان آمریکایی، افراد 35 ساله و بیشتر به دلیل برخورداری از زمان برای تجربه و ارزیابی بیشتر این مفهوم، اعتقاد بیشتری به عشق در نگاه اول داشته و معنی عشق نزد آنها از وضوح بیشتری نسبت به افراد با سنین کمتر برخوردار است.

بیش از سه پنجم آمریکایی‌های اسپانیایی تبار بر این باور بودند که عشق با یک نگاه امکان‌پذیر است، در حالیکه کمتر از دو پنجم آمریکایی‌های آفریقایی تبار به چنین امری اعتقاد داشتند.

یکی از جالبترین نتایج آماری این تحقیق آن است که مردان بیشتر از زنان (61 درصد مردان در مقایسه با 53 درصد زنان) به عشق در یک نگاه ایمان دارند.

این پژوهش همچنین نشان داد کمترین افرادی که به این مفهوم باور داشتند، افراد مجرد و با دستمزد بالا بودند. مجردها 20 درصد کمتر احتمال می‌دادند که اینگونه روابط به موفقیت ختم شده و بیشتر آنرا با طلاق همراه می‌دانستند.

پژوهش مذکور به بررسی 41080 نفر طی یک دوره سه هفته‌ای پرداخته و پاسخها را بر اساس سن، جنسیت، درآمد، نژاد، تمایلات جنسی و دیگر عوامل برای ارائه دقیق متعادل کردند.