پنجمین دوره مدرسه تابستانی پژوهشکده رویان با هدف ارتقا سطح علمی کشور و تبادل دانش و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نواوری، این دوره از مدرسه تابستانی با همت و تلاش پژوهشکده رویان و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی، پنجمین دوره مدرسه تابستانی با حضور اساتید برجسته جهانی و داخل کشور، دکتر محمد واسعی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و حضور پررنگ دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با "سلول های بنیادی" افتتاح شد.

پنجمین مدرسه تابستانی بین المللی پژوهشگاه رویان با هدف آموزش زیست شناسی تکوین و سلول های بنیادی و آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف علوم زیستی و پزشکی در مرداد ماه سال جاری به مدت شش روز (11 تا 16 مرداد ماه) در حال برگزاری است.

در چهار دوره پیاپی مدرسه تابستانی از سال 1389 تا 1392 به طور متوسط 200 - 400 دانشجوی علاقمند فعالانه شرکت کرده وحضور گسترده و رو به افزایش دانشجویان و علاقمندان بازگوی موفقیت مدرسه تابستانی در این سالها است.

همچنین این دوره از مدرسه تابستانی با حضور سه نفر از استادان بین المللی از کشورهای آلمان، بلژیک و اسپانیا در پژوهشگاه رویان برگزار می شود و برای اولین بار ساعات مشخصی از برنامه به گروه های جنین شناسی، ژنتیک، زیست شناسی تکوینی، سلول های بنیادی و گروه بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه رویان تخصیص یافته است.

در پنجمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه رویان مباحث روز دنیای علم در زمینه زیست شناسی تکوینی و سلول های بنیادی مطرح شده و به بحث و گفت وگو گذاشته می شود. القا پرتوانی: بازبرنامه ریزی سلولی و طب ترمیمی، سلول های بنیادی بالینی، مطالعه پرتوانی در موجود زنده و پلاناریا به عنوان مدل مناسب برای مطالعه مکانیسم ترمیم و اساس ترمیم در پلاناریا از جمله عناوین مطرح شده در این دوره از مدرسه تابستانی است. سلول های بنیادی سرطانی: حقیقت یا افسانه؟، مقدمه ای برهمانند سازی: چالش های موجود در حیوانات و انسان و همانندسازی بین گونه ای در حیوانات و انسان ومباحث به روز علم ژنتیک و جنین شناسی از دیگر عناوین مورد بحث پنجمین دوره تابستانی رویان است.

جامعه هدف در این دوره کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی و گرایش های مختلف علوم زیستی و پزشکی است.

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت ریاست جمهوری، دانشگاه علم و فرهنگ و بانک خون بند ناف حامیان اصلی پنجمین دوره مدرسه تابستانی رویان هستند. این دوره با تلاش های بسیار دکتر بهاروند رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی این پژوهشگاه برگزار می شود.