در پژوهشی جدید مشخص شد باکتریهای موجود در دستگاه گوارش می تواند بر اشتها و نیز خلق ما تاثیر بگذارد و در مواردی، حتی ما را به سوی چاقی پیش ببرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در مقاله ای که در ژورنال BioEssays به چاپ رسید، محققان اعلام کرده اند  میکروبهای موجود در دستگاه گوارش می توانند ما را به مصرف برخی از مواد غذایی که برای رشدشان ضروری است سوق دهند.

در دستگاه گوارش ما، باکتریهای مختلفی و متنوعی زندگی می کنند. هر نوع باکتری از مواد غذایی مشخصی تغذیه می کند. برخی از باکتری ها چربی مصرف می کنند و برخی دیگر نیز از مواد قندی بهره می برند. پژوهشگران بر این باورند که این باکتریها با ارسال سیگنالهای مولکولی مشخصی به معده، انتخاب ما در نوع تغذیه را تحت تاثیر خود قرار می دهند. از آنجا که معده به سیستم ایمنی و نیز سیستم عصبی بدن متصل است، این سیگنالها می توانند بر پاسخهای روانی و رفتاری ما نیز تاثیر بگذارند.

دکتر کارلو مالی که سرپرست این تیم تحقیقاتی است می گوید: «باکتریهای درون معده ما، موجوداتی سوء استفاده گر هستند. این باکتریها، خواسته های مختلفی دارند که برخی از آنها در راستای تغذیه درست است و برخی دیگر این گونه نیست. خوشبختانه همه ما می توانیم با تغذیه درست، این ساختار میکروبی موجود در سیستم گوارش را بر هم زده و آن را به سمت افزایش باکتریهایی که نیازمند غذاهای سالم تر هستند پیش ببریم. حتی ظرف تنها 24 ساعت می توان ساختار اجتماع این باکتریها را دگرگون ساخت».

یکی از نکات جالب در زمینه این اجتماع باکتری ها، وجود انبوهی از باکتری های خاص در برخی از انسانها در مناطق مختلف جهان است. برای نمونه در معده بسیاری از ژاپنی ها نوعی باکتری وجود دارد که