در پژوهشی جدید مشخص شد باکتریهای موجود در دستگاه گوارش می تواند بر اشتها و نیز خلق ما تاثیر بگذارد و در مواردی، حتی ما را به سوی چاقی پیش ببرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در مقاله ای که در ژورنال BioEssays به چاپ رسید، محققان اعلام کرده اند  میکروبهای موجود در دستگاه گوارش می توانند ما را به مصرف برخی از مواد غذایی که برای رشدشان ضروری است سوق دهند.

در دستگاه گوارش ما، باکتریهای مختلفی و متنوعی زندگی می کنند. هر نوع باکتری از مواد غذایی مشخصی تغذیه می کند. برخی از باکتری ها چربی مصرف می کنند و برخی دیگر نیز از مواد قندی بهره می برند. پژوهشگران بر این باورند که این باکتریها با ارسال سیگنالهای مولکولی مشخصی به معده، انتخاب ما در نوع تغذیه را تحت تاثیر خود قرار می دهند. از آنجا که معده به سیستم ایمنی و نیز سیستم عصبی بدن متصل است، این سیگنالها می توانند بر پاسخهای روانی و رفتاری ما نیز تاثیر بگذارند.

دکتر کارلو مالی که سرپرست این تیم تحقیقاتی است می گوید: «باکتریهای درون معده ما، موجوداتی سوء استفاده گر هستند. این باکتریها، خواسته های مختلفی دارند که برخی از آنها در راستای تغذیه درست است و برخی دیگر این گونه نیست. خوشبختانه همه ما می توانیم با تغذیه درست، این ساختار میکروبی موجود در سیستم گوارش را بر هم زده و آن را به سمت افزایش باکتریهایی که نیازمند غذاهای سالم تر هستند پیش ببریم. حتی ظرف تنها 24 ساعت می توان ساختار اجتماع این باکتریها را دگرگون ساخت».

یکی از نکات جالب در زمینه این اجتماع باکتری ها، وجود انبوهی از باکتری های خاص در برخی از انسانها در مناطق مختلف جهان است. برای نمونه در معده بسیاری از ژاپنی ها نوعی باکتری وجود دارد که به گوارش جلبک می پردازد. دلیل این مساله نیز، وجود جلبک و برخی گیاهان دریایی دیگر در برنامه غذایی ژاپنی ها است.

تاثیر باکتریها بر خُلق انسانها نیز در خور توجه است. برای نمونه مطالعه ای در گذشته نشان داده بود که برخی از نوشیدنی های لبنی پروبیوتیک موجب بهبود خلق و افزایش احساس مثبت در افراد افسرده می شود.

با توجه به اینکه مجموعه باکتریهای دستگاه گوارش بر خلق و خو نیز نیز انتخاب های غذایی ما تاثیر می گذارد و نیز مکان تغییر این مجموعه از باکتریها، بی تردید باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا شاید در آینده بتوان برخی از مشکلات روانشناختی نظیر افسردگی و نیز گرایش به صمرف غذاهای پرکالری را با استفاده از این تغییرات در جمعیت باکتریهای دستگاه گوارش برطرف کرد.