سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان اخراج شده از دانشگاه که با ارسال اطلاعات نادرست از بورس تحصیلی استفاده کرده اند تا 15 بهمن ماه فرصت دارند، خسارت ناشی از این اقدام به نظام آموزش عالی کشور را بپردازند.

محمد علی نجفی در نشست خبری امروز، درباره اینکه 36 دانشجوی اخراج شده از دانشگاه که با ارسال اطلاعات نادرست از بورس تحصیلی بهره مند شده اند، چقدر خسارت به حوزه آموزشی کشور وارد کرده اند و بازگشت این هزینه به چه صورت است؟ اظهار کرد: این افراد بر مبنای اینکه اطلاعات خود را در فرم های پذیرش برای بورسیه اشتباه وارد کرده اند از دانشگاه اخراج شدند و هزینه بیش از 35 میلیون تومانی برای این افراد برآورد شده است که باید تا 15 بهمن ماه این هزینه را بازگردانند.

فراهم کردن امکان پرداخت قسطی برای خاطیان


وی ادامه داد: پرداخت این هزینه به صورت قسطی هر ماه یک میلیون تومان تعیین شده است و در صورت نپرداختن 35 تا 40 میلیون تومانی باید وثیقه ملکی گذاشته شود.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به میزان مبنی بر ا ینکه اگر این افراد وثیقه ملکی نداشته باشند، به چه صورت این بازگشت هزینه تضمین خواهد شد؟ تصریح کرد: باید کسی که ضامن این افراد در فرم این بورسیه ها بوده است، جوابگو باشد در غیر این صورت این پرونده به قوه قضائیه سپرده خواهد شد.