10 بسته حمایتی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر از سقف یک تا 100میلیارد ریال مورد حمایت مالی ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محتویات 10 بسته حمایتی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی طراحی و تدوین شد.


بنابراین گزارش حمایت از طراحان در حوزه های مختلف (بسته طراحی) و حمایت از شرکت های صادراتی و نمایشگاه های فروش محصولات ایران در خارج از کشور (بسته صادرات) به ترتیب از سقف 5 تا 20 میلیارد ریال و 10 تا 100میلیارد ریال انجام می شود.


همچنین سقف حمایت از شرکت هایی که در حوزه برندسازی محصولات صنایع دستی فعالیت کنند (بسته برندینگ) از 5 تا 20 میلیارد ریال و سقف حمایت از ثبت اصالت فرهنگی استادان حوزه فرهنگ و هنر (بسته اصالت فرهنگی) از جمله بسته های حمایتی تعریف شده ویژه اصحاب این حوزه 2میلیارد ریال تعیین شده است.


شرکت های علاقه مند به فعالیت در بسته نوآوران یک و دو به ترتیب از 5 تا 10 و یکتا 5میلیارد ریال مورد حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند.


برای بسته های نوسازی (حمایت از نوسازی کارگاه ها) و لیزینگ محصولات ستاد نرم (بسته توسعه بازار) سقف حمایتی یکسان یک تا 5میلیارد ریال تعیین شده است.


سقف حمایتی تعیین شده برای بسته حمایت از ارتقاء کیفی خدمات و محصولات (بسته استانداردسازی) یک تا 10 میلیارد ریال تعیین شده این در حالی است که تسهیلات 12 میلیون تومانی در حمایت از پایان نامه های دکترا و 6 میلیون تومانی در حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد در زمینه بکارگیری روش های علمی روز دنیا و مفاهیم مدیریت تکنولوژی در زمینه ساخت و تولید صنایع دستی و صنایع فرهنگی به (بسته تولید علم) اختصاص یافته است.


مهمترین هدف و فعالیت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ورود به عرصه اقتصاد فرهنگ و هنر است از این رو 10 بسته حمایتی طراحی شده در راستای تحقق این هف طراحی و تدوین شده است.