در شبی که 80 هزار رعد و برق آسمان آدلاید در استرالیا را تا صبح روشن نگاه داشت مردم این سؤال را می پرسیدند که آیا قرار است توسط طبیعت نابود شوند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شب گذشته آسمان مناطق وسیعی از جنوب استرالیا صحنه رعد و برق های شدید البته ترسناکی بود که نمونه آن کمتر در تاریخ به ثبت رسیده است.

اما با توجه به جمعیت قابل توجه آدلاید، بیشترین توجهات به این شهر و ترس ایجاد شده در میان مردم معطوف شده بود.

در جریان توفان عظیمی که مناطق وسیعی از استرالیا را در شب گذشته درنوردید نه تنها خسارات زیادی به مناطق مسکونی وارد شد بلکه پرواز هواپیماها نیز لغو گردید.

همزمان با آغاز رعد و برق های عظیم، انبوهی از ذرات کریستالی یخ نیز راهی زمین شد و بدین ترتیب شرایط برای شکل گیری رعد و برق های بی سابقه در آسمان جنوب استرالیا فراهم شد.

کارشناسان اعلام کردند در برخی نواحی رعد و برق در هر ثانیه بین 40 تا 50 بار به زمین اصابت می کرد.

برخی از دانشمندان معتقدند ریز سنگ های شناور در اتمسفر که از خرده شهاب سنگ ها برجای می مانند بی ارتباط با وقوع چنین رعد و برق های هولناکی نیستند.