میزان تسهیلات اعطایی در جوایز تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و نیز سال پنجم تا هفتم دکتری حرفه‌ای به دانشجویان برگزیده دانشگاه‌ها اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تسهیلات اعطایی در جوایز تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و نیز سال پنجم تا هفتم دکتری حرفه‌ای به دانشجویان برگزیده دانشگاه‌ها از سوی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد.

بر این اساس، این جوایز در چهار بخش آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ اعطا خواهد شد.

جایزه آموزش

در بخش جایزه آموزش، تسهیلات اعتبار آموزشیاری (دستیار آموزشی) به طور ماهانه و بر اساس قرارداد دانشجو با دانشگاه و اعتبار توانمندی آموزشی (هزینه شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی) هر کدام تا سقف پنج میلیون ریال تعیین شده است.

جایزه پژوهش

همچنین در بخش جایزه پژوهش، تسهیلات اعتبار پژوهشیاری (دستیار پژوهشی) به طور ماهانه و بر اساس قرارداد دانشجو با دانشگاه پنج میلیون ریال، برای اجرای پایان‌نامه کارشناسی ارشد 20 میلیون ریال، برای کمک هزینه شرکت در همایش‌های علمی داخلی (دو بار) هر بار دو میلیون و 500 هزار ریال و برای همایش‌های علمی خارجی، یک بار در سال به میزان 20 میلیون ریال اعتبار پرداخت می‌شود.

برای ارتباطات علمی نیز کمک هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی، کمک هزینه عضویت در انجمن‌های علمی و تسهیلات خرید کتابهای علمی پنج میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته است.

جایزه فناوری

اما در بخش جایزه فناوری تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد عبارت از اعتبار فن‌یاری (دستیار فناوری) به طور ماهانه و بر اساس قرارداد دانشجو با دانشگاه پنج میلیون ریال و اعتبار توانمندی کارآفرینی (دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کسب و کار، تجاری سازی، حقوق مالکیت فکری و...) پنج میلیون ریال است.

جایزه فرهنگ

تسهیلات راتبه سالانه در بخش جایزه فرهنگ برای مجردها یک میلیون ریال و متاهلان یک میلیون و 800 هزار ریال به طور ماهانه به دانشجویان این مقطع پرداخت خواهد شد. ودیعه اجاره مسکن به دانشجویان تهرانی 250 میلیون ریال و شهرستانی‌ها 150 میلیون ریال ارائه می‌شود. هدیه ازدواج برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز 20 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، در دوره کارشناسی ارشد انتظار این است که دانشجو از طریق جایزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بتواند حق «آموزشیاری»، «پژوهشیاری» و «فن‌یاری» را کسب کند، به همین دلیل «مبلغ راتبه سالانه» چندان زیاد نیست.