به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر علی اکبر صبوری، رییس موسسه بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران گفت: تعداد کل اسناد علمی به ثبت رسیده ایران از ایران در سال میلادی گذشته 27 هزار و 801 مورد بوده و این در حالی است که کشور ترکیه با ثبت 22 هزار و 982 سند علمی در مکان هیجدهم، رژیم اشغالگر قدس با ثبت 12 هزار و 433 سند علمی در مکان بیست و ششم و کشور عربستان با ثبت 9 هزار و 328 سند علمی در مکان سی و پنجم این رده‌بندی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران با دو هزار و 31 سند، دانشگاه علوم پزشکی تهران با هزار و 594 سند، دانشگاه امیرکبیر با هزار و 256 سند، دانشگاه صنعتی شریف با هزار و 130 سند و دانشگاه تربیت مدرس با هزار و 65 سند به ترتیب فعال‌ترین دانشگاههای کشور در عرصه تولید علم بوده‌اند.

صبوری تصریح کرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سال جاری میلادی توانسته است تعداد سه هزار و 910 سند علمی در مؤسسه تامسون رویترز ثبت کند. رشته‌های فنی و مهندسی با ثبت چهار هزار و 665 سند علمی، رشته شیمی با سه هزار و 433 سند علمی، علوم مواد با دو هزار و 159 سند علمی، فیزیک با دو هزار و 33 سند علمی و ریاضیات با هزار و 252 سند علمی، نقش عمده در تولید علم کشور در سال جاری میلادی دارند.