محققان ایرانی به فناوری پیشرفته ساخت بذر واکسن انواع ویروس های آنفلوانزا از جمله آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (H5N1) دست یافتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محمد شناگری - رئیس هیات مدیره شرکت واکسن فناور پارس در خصوص فناوری پیشرفته ژنتیک معکوس گفت: از 3سال پیش دراین شرکت که در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران است، تحقیقات خود را در زمینه فناوری پیشرفته ژنتیک معکوس را شروع کردیم.

وی عنوان کرد: نتیجه این تحقیقات، دستیابی به فناوری پیشرفته ژنتیک معکوس برای ساخت انواع ویروس های آنفلوانزاست که این موضوع برای اولین بار در کشور بومی سازی می شود.

عضو تیم تحقیقاتی شرکت واکسن فناور پارس یادآورشد: با توجه به اینکه تاکنون بذر واکسن ویروس آنفلوانزای انسانی (H1N1)، آنفلوانزای طیور بومی کشور (H9N2) و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (H5N1) در کشور وجود نداشته، اکنون محققان این شرکت، توانسته اند زمینه ساخت این واکسن ها را ایجاد کنند.

شناگری با بیان اینکه می توان با استفاده از فناوری پیشرفته معکوس چند نوع واکسن ساخت، اظهار داشت: بذر واکسن های آنفلوانزای فصلی انسانی و یا ویروس عامل پاندمی، همچنین بذر واکسن ویروس آنفلوانزای طیور بومی ایران را  می توان در کشور تولید کرد.

به گفته وی می توان با هدف صادرات واکسن آخرین تغییرات منطبق با سویه در گردش را به تولید رساند.

وی در ادامه بیان کرد: ایجاد بیماری های تنفسی و مرگ ومیر ناشی از عفونت با ویروس های آنفلوانزا همیشه یکی از نگرانی های مهم بشری به شمار می رفته که از لحاظ امنیت غذایی تلفات گسترده ای وارد می کرده که منجر به خسارات اقتصادی می شده از این رو به فکر ساخت بذر واکسن ها شدیم.

به گزارش مهر، در سالیان اخیر با پیدایش ویروس های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نگرانی از بروز یک پاندمی کشنده از طریق انتقال این ویروس از پرنده به انسان به شدت افزایش یافته است. با توجه به بیماری زایی بالا امکان کشت و تکثیر سویه وحشی جهت ساخت واکسن امکان پذیر نیست از این رو فناوری پیشرفته و جدید ژنتیک معکوس که پایه آن بر ساخت کل ژنوم ویروس در سازه های بیانی پس از حذف نواحی دخیل در بیماری زایی، انتقال به سلول مناسب و در نهایت تولید ویروس جدید بی خطر به عنوان بذر واکسن ویروس های خطرناک است به عنوان تنها راهکار ساخت واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است.