ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات سائو‌پائولوی برزیل (فاپسپی) جهت تقویت پیوند میان مراکز علمی دو کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نخستین تفاهمنامه علمی کشور بین ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و بنیاد حمایت از تحقیقات سائو‌پائولوی برزیل (فاپسپی) با هدف تقویت پیوند میان مراکز علمی دو کشور و اجرای پژوهشهای مشترک به همراه تبادل استاد و دانشجو در مطالعات "مغز و شناخت" امضا شد.

پس از مذاکرات متعدد میان اساتید و پژوهشگران برجسته دو کشور، در راستای سیاست توسعه علوم و فناوریهای شناختی و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات سائوپائولوی کشور برزیل تفاهمنامه همکاری علمی منعقد کردند.

بر اساس این تفاهمنامه طرفین توافق کردند تا همکاری‌های علمی و فناوری میان پژوهشگران دو کشور را از طریق تامین بودجه پژوهش‌های مشترک خود در زمینه‌های مورد علاقه و نیاز دو کشور تا دستیابی به نتایج مطلوب را بر اساس برابری و منافع متقابل گسترش دهند.

بنیاد حمایت از تحقیقات سائو پائولو برزیل (FAPESP) بزرگترین سازمان اعطای حمایتهای پژوهشی در برزیل، سال 1960 در شهر سائوپائولو تاسیس شده و اکنون به ریاست پروفسور دکتر سلسو لافر با بهره گیری از یک درصد بودجه ایالت سائوپائولو (بزرگترین ایالت برزیل) تاکنون در راستای توسعه علم و دانش فعالیت گسترده‌ای انجام داده است.

در حاشیه مذاکرات اولیه برای عقد این تفاهم نامه، پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران و برزیل با حمایت ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانستند در همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی دوکشورحضور یافته و به تبادل نظر و همفکری بپردازند.

این تفاهمنامه برای مدت 5 سال توسط دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر کمال خرازی و دکتر سلسو لافر برزیل امضاء شد و از همان تاریخ به اجرا گذاشته شده است